Δικαιολογητικά και διαδικασίες


Ο.Α.Ε.Ε. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ


Θεωρημένη απόδειξη εξόδων κηδείας από το Γραφείο Τελετών (τιμολόγιο). Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντος. Ληξιαρχική πράξη θανάτου 2 αντίγραφα. Εάν υπάρχει το τελευταίο εκκαθαριστικό συντάξεως του θανάτου. Ταυτότητα συγγενή. Αίτηση για διαγραφή στο γραφείο συντάξεων του Ο.Α.Ε.Ε.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Γραφείο συντάξεων διακοπή συντάξεως στον Ο.Α.Ε.Ε. Μας δίνουν πίσω ληξιαρχική πράξη θανάτου με σφραγίδα διαγραφής. Γραφείο παροχών κατάθεση δικαιολογητικών στο ΙΚΑ. Ταμείο ΙΚΑ.
ΙΚΑ
Παροχή Υπηρεσιών από το Γραφείο Τελετών. Εκκαθαριστικό Τριμηνίας της/του θανόντα. Βιβλιάριο Ασθενείας της/του θανόντα. Δύο Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου. Ταυτότητα συγγενή. Αίτηση για διαγραφή από το γραφείο συντάξεων.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Γραφείο συντάξεων διακοπή συντάξεως. Γραφείο παροχών κατάθεση δικαιολογητικών. Ταμείο.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΕΠ ‘Η ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ.
Με ένα μάρτυρα, όχι νόμιμο κληρονόμο. Μία ληξιαρχική πράξη θανάτου. Από το ειρηνοδικείο του δήμου με δύο μάρτυρες και μια πράξη θανάτου. Θα φανερώνει ότι άφησε σύζυγο και παιδιά. Πότε έγινε ο γάμος. Ότι ο γάμος δε λύθηκε μέχρι την ημέρα θανάτου. Ότι η/ο σύζυγος εξακολουθεί να είναι χήρα/ος. Πότε γεννήθηκαν τα παιδιά. Αν ο/η σύζυγος και τα παιδιά συνταξιοδοτούνται.


ΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
Αίτηση από γραφείο συντάξεων ΙΚΑ. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου πρόσφατη. Φωτοτυπία ταυτότητας και το πρωτότυπο του/της συζύγου. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας και πρωτότυπο. Φωτοτυπία απόδειξης λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ στο όνομα του/ της συζύγου. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας λογαριασμού τραπέζης με το όνομα της/του θανόντα. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας λογαριασμού τραπέζης με το όνομα του αιτούντος. Φωτοτυπία τριμηνιαίου σημειώματος της συντάξεως. ΑΦΜ Αιτούντος. ΑΜΚΑ
ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΕΥΔΑΠ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64 ΤΗΛ. 210 5219100 ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΔΑΠ ΩΡΟΠΟΥ 156 ΓΑΛΑΤΣΙ Τηλ. 210 2144240
Βεβαίωση ποσού εισπράξεως από μετοχικό ταμείο. Φωτοτυπία τιμολογίου Γραφείου Τελετών θεωρημένο από μετοχικό ταμείο. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. Βιβλιάρια Ασθενείας της/του θανόντα
*Για τις πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη.